Hva er personalisering?

Personalisering gjør det mulig å skreddersy markedsaktiviteter til enkeltindividers preferanser og behov.

Personalisering er for eksempel å henvende seg til en person ved navn i en e-post. Personalisering kan også være å referere til tidligere kjøp eller nedlastet innhold som er unikt for den enkelte mottakeren, i kommunikasjon. Med personalisering kan man også ta hensyn til hvilket stadie av kjøpsprosessen det enkelte individet befinner seg i, og tilpasse budskapet deretter.