Hva er ChatGPT?

ChatGTP er basert på en av de mest avanserte språkmodellene i verden, GPT-3, og trent til å føre samtaler med mennesker på en naturlig måte. Svarene er hentet fra forskjellige kilder (med veldig store datamengder), og innholdet er forhåndsprogrammert inn. 

Den håndterer veldig mange språk, både menneskelige språk og programmeringsspråk. Svarene den gir på norsk ser ut til å være mer eller mindre språklig feilfrie.

I dag er begge disse systemene åpne for hvem som helst til å teste gratis. Det er også mulig å bruke GPT-3 gjennom API-kall, noe som innebærer at det skal være mulig å bygge en egen chatbot spesialisert mot et område du selv lærer den opp i.