Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en ny personvernforordning fra EU. Regelverket blir norsk lov i 2018 og vil gi virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter for personvern. 

Ettersom befolkningen generelt sett blir mer digitale, og vi i stadig større grad legger igjen elektroniske spor etter oss i nettbutikker, på nettsteder og andre applikasjoner, har myndighetene sett behovet for å utforme et mer omfattende og strengt regelverk.