Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens, eller Artificial Intelligence (AI) på engelsk, er en konstellasjon av teknologier som lar smarte maskiner utvide menneskelige evner ved å sanse, forstå, handle og lære – slik at mennesker kan oppnå langt mer. Disse teknologiene inkluderer naturlig språkprosessering, intelligente agenter, datasyn, maskinlæring, ekspertsystemer, selvkjørende biler, chatteroboter og stemmegjenkjennelse.

Kunstig intelligens er allerede i bruk i mange selskaper, og du bruker daglig applikasjoner med kunstig intelligens. Programvare kommer i fremtiden til å bli langt mer avansert. Den lærer, og følgelig blir den over tid smartere og kan gjennomføre mer avanserte oppgaver.

Av de ti mest verdifulle selskapene i Fortune 500-indeksen, er fem av dem allerede full-stack AI-selskaper: Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft og Facebook. Mye tyder på at denne teknologien kommer til å få innvirkning på svært mange bransjer.